سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیده حدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
رقیه نصیری – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

چکیده:

هدف ازاین تحقیق شناسایی و مرور کلی برمیکروارگانیسم های تولید کننده رنگ میکروبی می باشد اهمیت این موضوع از این جهت است که امروزه تحقیقات نشان میدهد که رنگهای سنتزی دارای اثر بیماریزایی مانند سرطان و غیره در بدن می شود به همین دلیل نگاه ها به سوی تولید رنگ از منابع طبیعی معطوف شده است که یکی از این منابع میکروارگانیسم ها می باشد کارتینوئید ها گاهی اوقات حلقوی و گاهی اوقات نیز خطی می باشند دراین تحقیق به بررسی چگونگی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی بتاکاروتن و آستاگزانتین از میکروارگانیسم ها می پردازیم دراین تحقیق به بررسی راه های بیوتکنولوژی نیز پرداخته می شود.