سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیامک پناهی – دکتری معماری
منصور درجاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

مشاهده برخی آثار ماندگار معماری توجه را به بازتاب تجلی یی درتوان معمار اثر ومخاطبین اثر که محصول رویکردی فراتر از آموزه های تخصصی و حرفه ای است جلب می نماید این پزوهش با توصیف وتحلیل سعی دربیان چگونگی رموز ایده طراحی و اجرای این گونه آثار را دارد معماری که خلاقانه دنیای اطراف وابسته به کم و کیف ادراک را ملهم از دریافت های باطنی خود با نوعی کمال گرایی رو به اوج و تعالی از نو سامان بخشیده و مطلوبترش می سازد اموزه های تخصصی را با الهامات ممزوج کرده ضمن درک محتوا درعصره تخیل خطور درتصور را با تجسم و تشکل اثر حیات می بخشد زیبایی و سامان بخشی فضاهای یاد شده نیز بسته به کم و کیف آیینه گی معمار برآفاق و متجلی ساختن عملی بازتاب آن است پس تحلیل تاثیر کشف و شهود درخلاقیت پرداختن به زیبایی شناسی و تمایز دو مفهوم تخیل و تصویر را اجتناب ناپذیر می نماید. مهارت معمار دربیانی به زبان غیرمتداول گفتگو تبعیت فرم و قالب اثرازآمیزه اشراق و تسلط درخلق فضا را حائز اهمیت کرده و اثررا فرازمان و ماندگارتر می سازد.