سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم انصاری منش –

چکیده:

محیط داخل تاثیر فراوانی برسلامتی رفاه و آسایش ساکنان آن دارد چرا که ۸۵تا۹۰ درصد اززندگی یک فرد معمولی درفضای داخل سپری می شود کارایی نیز که یکی از اهداف مهم درساختمان های اداری می باشد تا حدودزیادی وابسته به کیفیت محیط است عوامل بسیاری درایجاد یک محیط با کیفیت داخلی موثرند که یکی از آنها تهویه کافی است میزان دی اکسید کربن موجود درفضا عاملی مهم درمشخص نمودن میزان تهویه محسوب میگردد تعیین نرخ تهویه با توجه به میزان دی اکسید کربن عاملی موثر درصرفه جویی انرژی نیز خواهد بود چرا که به این ترتیب ازکارکرد بیش از حد سیستم های تهویه جلوگیری به عمل خواهد امد کشور ایران جزکشورهایی است که سرانه بالایی درمصرف انرژی دارد و ازطرفی هیچ استاندارد خاصی برای میزان تهویه را دارا نیست لذا تحقیق حاضر با انجام مطالعات میدانی و اندازه گیری میزان دی اکسید کربن و همچنین توزیع پرسشنامه N=328 در۱۰ ساختمان اداری شهرکرمانشاه واقع دراقلیم نیمه خشک و سرد ایران به بررسی محدوده مناسب میزان دی اکسید کربن دراین منطقه آب و هوایی پرداخته است.