سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

راحله گرجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمدحسین شاطرپوری – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

یکی از مشکل ترین وظایفی که معماران با آن مواجه هستند پیش بینی درک فضا توسط استفاده کنندگان و نحوه رفتار آنها در برخورد با فضا می باشد یکی از مهمترین عواملی که در این زمینه تاثیر گذار است تناسبات می باشد تناسبات از ویژگیهای مهم یک فضا استکه می تواند درسه بعد طول عرض ارتفاع درداخل و خارج یک فضا به نحوی انعکاس پیدا کند و کاربران یک فضا را از جهتهای گوناگون تحت تاثیر قرار دهد به همین منظور درتحقیق حاضر به معرفی تناسبات در معماری گونه های مختلف آن و تاثیری که برادراک انسان از فضا می گذارد پرداخته خواهد شد از آنجایی که مبحث مورد مطالعه گستره وسیعی را دربرمیگیرد دراین تحقیق بصورت موردی تفسیری تناسبات حیاط در خانه های درونگرای تاریخی شیراز مورد مطالعه قرار گرفته است و درحیاط خانه های درونگرای شیراز تناسبات خاصی رعایت شدها ست.