سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قادر وظیفه دمیرچی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

امروزه یکی از عواملی که همه صاحبنظران و دانشمندان برای توسعه و بقای هرکشوری مدنظر قرار داده و اتفاق نظر دارند بهره وری بخصوص بهره وری انسانی است چرا که نیروی انسانی بهره ور است که می تواند با ترکیب مطلوب منابع مادی و استفاده بهینه از آنها معجزه ها بیافریند در سازمان ها و موسسات برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی برنامه های بسیاری اجرا می گردد و یکی از برنامه هایی که در سالهای اخیر مورد تاکید می باشد شامل اقداماتی است که برای حفظ و صیانت جسم و روح کارکنان سازمان بهعمل می آید این اقدامات شامل امکانات رفاهی و خدمات درمانی طرحهای تشویقی تناسب شغل امنیت شغلی غنی سازی و توسعه شغلی اهمیت به نقش و جایگاه فرد در سازمان فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان آموزش و مواردی از این قبیل می باشد که مجموعا تحت عنوان کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته میشود.