سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هاجر براتیان – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
الهام فروزنده – دکتر روانشناسی
نگار رییسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مریم شکرزاد – کارشناس روانشناسی عمومی

چکیده:

بیماران سرطانی دچار مشکلات روانی جسمی و اجتماعی زیادی میشوند که ممکن است این مشکلات باعث اختلال درروند کیفیت زندگی آنان گردد به همین منظورمطالعه حاضربا هدف تعیین ارتباط میان وضعیت سلامت و کیفیت زندگیدربیماران سرطانی صورت گرفت این مطالعه یک پژوهش مقطعی و همبستگی می باشد که درآن ۳۰بیمار مبتلا به سرطان بستری دربیمارستان حضرت سیدالشهدا اصفهان بصورت تصادفی منظم انتخاب شدند اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی و کیفیت زندگی ۳۶سوالی فرم کوتاه گردآوری شد و با استفاده ازنرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تحلیل شد نتایج نشان داد که کیفیت زندگی با همه ی متغیرهای سلامت عمومی همبستگی معکوس دارد