سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا دیواندری – مهندسی تکنولوژی راه آهن و دانشجوی کارشناسی ارشدعمران سازه
منصور قلعه نوی – دکترای رشته عمران سازه مدیر گروه و استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

روسازی بتنی به عنوان یکی از بهترین روسازیهایی است که با توجه به سرعت و بار محوری برای راه آهن های امروزی تعریف میگردد و با توجه به نوع طراحی آن تقریبا تفاوت قابل توجهی از لحاظ اجرا و تعمیر و نگهداری با روسازی کلاسیک ) بالاستی ( دارد و با توجه به فراگیر شدن آن در تمام نقاط دنیا روشهای گوناگونی برای اجرای آن وجود دارد که در هر کشور با توجه به امکانات و توسعه یافتگی آنها به روشهای محتلفی اجرا میگردد . اجرای این سیستم در ایران بدلیل جدید بودن هنوز گسترش چندانی پیدا ننموده است و عمدتا در خطوط مترو و چند نقطه از راه آهن اجرا شده است که در این مقاله سعی شده روش اجرایی یک مورد اسلب ترک اجراشده در ایران ارائه گردد