سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی قلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی( عضوباشگاه پژوهشگران جوان دا
فاطمه زنده بودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی،

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی اثر روغن ماهی بر خصوصیات حسی برخی از محصولات لبنی می باشد. ماست، پنیر های تازه، پنیر های فرآوری شده، کره وخامه مورد بررسی قرار گرفتند. غنی سازی کنترل شده ی مواد لبنی با اسید های چرب بلند زنجیر چند غیر اشباعی حاوی امگا ۳ امکان پذیر است. بیشترین مقدار روغن ماهی را می توان به مواد لبنی جامد ) مثل پنیر و کره( جهت غنی سازی افزود. این محصولات لبنی به مدت ۴ هفته قابل نگهداری می باشند، به طوری که در این مدت کیفیت حسی آنها تغییر نمی یابد