سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد روحی –
حامد مهران فر – گروه پژوهشی گسترش انرژی شمال
علی فیاض –

چکیده:

کیفیت توان درحال حاضربصورت یک عامل مهم ارتباطی میان شرکت های برق ومشترکین درآمده است برای پیدا کردن مشخصه های کیفی انرژی الکتریکی و ارایه ولتاژ مناسب توسط موسسات برق قبل ازانجام هرعملی باید منابع ودلایل مرتبط با اغتشاشات کیفیت توان بررسی شود این فرایند شامل مانیتورینگ ولتاژ دردسترس مشترکین شناسایی مسائل و تعیین محل و طبقه بندی اغتشاشات مختلف آن می باشد دراین مقاله کیفیت ولتاژ درنقاط اتصال مشترکین با شبکه توزیع برق دریک شهرنمونه مورد ارزیابی قرارگیرد و مشترکین با گونه های مختلف مصرف و موقعیت مکانی استقرار درشبکه بطور تصادفی انتخاب و پدیده های گذرا و مانای هارمونیک جریان و ولتاژ کمبود بیشبود و قطعی ولتاژ با دستگاه های اندازه گیری میکروپروسسوری سنجش می شود و سپس تحلیل کیفیت ولتاژ درنقاط اتصال درمحدوده مجاز استاندارد ملی و استانداردهای جهانی IEC,IEEE و مقایسه آنها انجام میشود.