سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده پاک مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشن

چکیده:

در آموزش عالی ، توجه به سه رویکرد آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات از جمله رسالت های مهم به شمار می رود.اگر چه غالباً نظر به این است که تحقیق و تدریس در دانشگاه ها از اهمیت یکسانی برخوردارند ، اما در فرایند انتخاب ، استخدام و ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ، عملاً بر نقش پژوهش بیش از آموزش تاکید می شود.این امر منجر به این تصور گردیده که شاخص های عملکرد آموزش عالی بیش از حد بر بروندادهای پژوهشی متمرکز شده و کارکرد آموزش (توجه به کیفیت تدریس ) در دانشگاه ها به طور گسترده ای مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.بنابراین ، بررسی علل و عوامل بی توجهی به این شاخص در مقایسه با کارکرد پژوهشی ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می رسد.لذا بررسی حاضر سعی دارد علاوه بر شناسایی این عوامل به ارائه راهکارهایی در این زمینه بپردازد.