سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا قادربیگ زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

چکیده:

امروزه دیگر شهررا فقط اجتماع و استقرار انسان ها در محیطی با تعاریفی جغرافیایی عددی کمی وکارکردی نمی دانند بلکه همانگونه که خانه دیگر نه ماشینی برای زندگی بلکه بایدجلوه گاه تامین نیازهای جسمی و روحی و فکری انسان باشد شهر نیز باید صحنه حضور تعاملات اجتماعی و بستر دیدار و مکاشفه انسان در فضا باشد دراین میان خیابان که از مهمترین تجلیات فضای شهری می باشد امروزه به علت سلطه اتومبیلها و کاهش نقش حرکت پیاده در آن از وظیفه اثر گذار سابق خود در تقویت ادراک شهروندان و حس تعلق به فضابازمانده است دراینم قاله سعی شده تا ضمن بررسی مفاهیم سیما و منظر شهری و نقش انها در ارتقای ادراک محیط و حس تعلق به مکان راهکارهای تقویت این مفاهیم درمحدوده بافت تجاری خیابان پاسداران سنندج که ازمهمترین فضاهای پرتراکم حضور شهروندان می باشد مورد مطالعه قرار میگیرد و تلاش گرددیه تا با رویکردی توصیفی – تحلیلی و طرح مبانی نظری در انسجام با موضوع پیشنهاداتی جهتحصول به نتیجه ای کاربردی جهت بالفعل کردن پتانسیلهای بالقوه این فضا ارایه و نقشی فراتر از خیابانی سواره رو در برای آن قائل شد.