سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد مقدس – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

از میان خاکهای مسئله دار می توان به خاکهای متورم شونده اشاره کرد، این خاکها اغلب حاوی کانیهای مونت موریلونیت بوده و با جذب آب افزایش حجم و با کاهش رطوبت دچار انقباض می شوند. عوامل متعددی از قبیل نوع کانی رسی، سربار و غیره در میزان پتانسیل تورمی اینخاکها موثرند که یکی از مهمترین آنها کیفیت آب می باشد. در این تحقیق اثر کیفیت آب بر پتانسیل تورمی این خاکها در چرخههای متوالی تر و خشک بر روی یک خاک متراکم شده بررسی گردید. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش میزان املاح موجود در آب، از میزان پتانسیل تورم کاسته می شود به طوری که آب مقطر تورم بیشتری را نسبت به آبهای دیگر سبب می شود