سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین شیخ – عضو هیئت علمی پژوهشکده کاربرد پرتوها پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
شهره کیانفر –

چکیده:

فیلمهای کیتوزان و کیتوزان / پلی وینیل الکل به روش محلول سازی پلیمر و تبخیر حلال تهیه شدند. جهت شبکه ای کردن و شیمیایی این فیلمها از محلول گلوتالدهید استفاده گردید. سپس توانایی جذب نیکل و منگنز بعنوان تابعی از PH محیط غلظت اولیه یون فلزی توسط این فیلمهای شبکه ای شده مورد بررسی قرارگرفتند. از مدل جذب لانگمیر برای شرح ریاضی رفتار تعادلی جذب استفاده گردید و ثوابت آن در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بدست اورده شد اطلاعات تعادلی در غلظت مورد مطالعه ۸۰ppm تا ۱۰۰۰ppm به خوبی با مدل لانگمیر تطابق یافت در نهایت نتایج نشان داد که نیکل بیشتر از منگنز توسط جاذبهای تهیه شده جذب می گردد و جاذب کیتوزان / پلی وینیل الکل بیشترین جذب را دارا می باشد.