مقاله کیفیت مراقبت در بخش ویژه قلب از نگاه پرستاران: تحلیل محتوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: کیفیت مراقبت در بخش ویژه قلب از نگاه پرستاران: تحلیل محتوا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت مراقبت پرستاری
مقاله پرستاران
مقاله مراقبت ویژه قلب
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبهار منیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرستاران مرجع مطلوبی برای گزارش کیفیت مراقبت پرستاری هستند و استفاده از دیدگاه آنان در ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری به عنوان یک شاخص معتبر مطرح می باشد. هدف از این مطالعه، تبیین کیفیت مراقبت در بخش ویژه قلب از نگاه پرستاران بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیق کیفی بود که در آن از نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع استفاده شد و ۲۳ مشارکت کننده طی سال های ۹۲-۱۳۹۱ با سوالات باز مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه ها به صورت دیجیتالی ضبط و بلافاصله کلمه به کلمه نوشته شد و به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: با تجزیه و تحلیل یافته ها از مجموع مضامین استخراج شده، مضمون اصلی «ضرورت مدیریت پرستاری اثربخش» انتزاع شد. زیرطبقات شامل «منابع انسانی کافی و کارآمد، «ارتباط انسانی، سازماندهی عملکرد پرستار، محیط مطلوب و وسایل، تجهیزات و امکانات مناسب» بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تجارب پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه قلب را بر کیفیت مراقبت های پرستاری در این بخش تبیین نمود. برخورداری از مدیریت پرستاری اثربخش جهت تامین منابع و روابط انسانی از ضروریات جدا نشدنی به منظور حفظ و ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش مراقبت ویژه قلب می باشد.