مقاله کیفیت محیط کالبدی و حس مکان (مورد شناسی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۸۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: کیفیت محیط کالبدی و حس مکان (مورد شناسی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حس
مقاله مکان
مقاله موقعیت جغرافیایی
مقاله محیط کالبدی
مقاله دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پویا محمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ملاتبارلهی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حس مکان که از عوامل تعلق به یک مکان و به ادراک کنشگران از محیط، اشاره دارد، از جمله مفاهیم مهم و کلیدی در جغرافیای انسانی به ویژه جغرافیای فرهنگی محسوب می شود. این پژوهش به بررسی و تحلیل کیفیت محیط کالبدی و حس مکان دانشجویان می پردازد. روش تحقیق از سنخ توصیفی– تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق تعداد ۵۶۴۴ نفر از دانشجویان دانشکده های زیرمجموعه گروه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد. چارچوب نظری تحقیق بر پایه مطالعات اسنادی است و در بخش عملی نیز تعداد ۴۰۰ نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برگزیده شدند. یافته های تحقیق نشان داد، متغیر موقعیت دانشگاه با میانگین وزنی ۴٫۰۶ و وزن نسبی ۰٫۲۷ در بین متغیرهای پانزده گانه تحقیق بیشترین تاثیر را بر حس مکان دانشجویان داشته و بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. عناصر محیط کالبدی مانند فضای مناسب جهت پیاده روی و فضای سبز ﻣﺸﺠﺮ نیز بعد از موقعیت دانشگاه بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.