مقاله کیفیت لاشه ماهی پنگوسی (Pangassius hypopthalmus) تحت تاثیر جیره های غذایی مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: کیفیت لاشه ماهی پنگوسی (Pangassius hypopthalmus) تحت تاثیر جیره های غذایی مختلف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جیره های غذایی
مقاله کیفیت لاشه
مقاله ماهی پنگوسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشکی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کیفیت گوشت ماهی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله نوع تغذیه و مواد خوراکی مصرف شده برای پرورش قرار دارد. در این مطالعه کیفیت لاشه ماهی پنگوسی (Pangassius hypopthalmus) در اثر تغذیه با کرم فشرده، آرتمیا، گاماروس، دل گوساله و جیره تجاری بیومار بررسی شد. این تحقیق به مدت ۸ هفته و در ۵ تیمار و ۳ تکرار شامل: تیمار ۱: جیره تجاری بیومار، تیمار ۲: دل گوساله چرخ شده، تیمار ۳: گاماروس، تیمار ۴: آرتمیا، تیمار ۵: کرم فشرده، انجام پذیرفت. تعداد ۴۵۰ عدد ماهی پنگوسی با میانگین وزن ۰٫۶۳ گرم و طول ۳٫۷۹ سانتی متر در ۱۵ آکواریوم (۳۰ عدد ماهی در هرآکواریوم) در قالب طرح آماری کاملا تصادفی به مدت ۸ هفته در شرایط یکسان پرورشی با یکدیگر مقایسه شدند. نرخ غذادهی برابر ۱۰ درصد وزن بدن و ۴ بار در روز در ساعت های ۸، ۱۲، ۱۶و ۲۰ بود. پارامترهای فیزیکوشیمیایی از قبیل اکسیژن، سختی، pH، دما به ترتیب برابر اشباع از اکسیژن، ۳۵۰ dh، ۷٫۵-۸ و ۲۹±۲ درجه سانتی گراد بودند. برای اندازه گیری فاکتورهای مختلف از جمله پروتئین خام، چربی خام و خاکستر به ترتیب از دستگاه های کجلدال نیمه اتوماتیک، سوکسله تمام اتوماتیک و کوره الکتریکی در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد به مدت ۶ ساعت، استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد از نظر میزان درصد رطوبت و خاکستر لاشه ماهیان پنگوسی اختلاف معنی دار آماری وجود دارد. (p<0.05) اما هیچ گونه اختلافی در میزان درصد پروتئین خام و چربی خام لاشه در بین تیمارهای مختلف وجود ندارد(p>0.05) . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که جیره های غذایی مختلف بر روی کیفیت لاشه ماهیان تاثیرگذار می باشد اما ترکیبات غذایی جیره تاثیری در میزان ترکیبات لاشه ماهی ندارد.