مقاله کیفیت سود: شواهدی از نقش دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: کیفیت سود: شواهدی از نقش دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره تصدی حسابرس
مقاله تخصص در صنعت
مقاله کیفیت سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی طبری سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتایج مطالعات تجربی گذشته حاکی از وجود رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود می باشد. با این حال شواهدی حاکی از وجود عوامل اثرگذار بر رابطه مزبور وجود دارد. این تحقیق درصدد بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود می باشد. نتایج حاصل از بررسی ۶۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ نشان می دهد زمانی که حسابرس متخصص نیست با افزایش دوره تصدی میزان اقلام تعهدی اختیاری افزایش و کیفیت سود کاهش می یابد. در حالیکه چنانچه حسابرس متخصص باشد با افزایش دوره تصدی، کیفیت سود افزایش می یابد. این نتایج بیانگر این امر است که روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار در صورتی که حسابرس متخصص باشد نگران کننده نخواهد بود.