مقاله کیفیت زندگی پرستاران: مطالعه ای از استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۶۷۱ تا ۶۷۸ منتشر شده است.
نام: کیفیت زندگی پرستاران: مطالعه ای از استان زنجان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله پرستار
مقاله استان زنجان
مقاله جمعیت عمومی کشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: باطبی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم پور میترا
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه توصیفی تحلیلی پیش رو تعیین کیفیت زندگی پرستاران شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی استان زنجان و عوامل موثر بر آن بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش گونه فارسی ابزار SF-36 و اطلاعات مربوط به ویژگی های فردی و شغلی بود که توسط ۲۴۱ نفر از پرستاران تکمیل شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای چند مرحله ای، و متناسب با اندازه جمعیت مورد استفاده واقع شد. اطلاعات به وسیله SPSS نسخه ۱۶٫۰ و با آزمون های آماری متناسب تجزیه و تحلیل شد. پرستاران مورد مطالعه در رده سنی ۵۰-۲۲ سال قرار داشتند. یافته ها نشان داد که پرستاران مرد مورد مطالعه در کلیه ابعاد به استثنای محدودیت در ایفای نقش به دلیل مشکلات جسمی، دارای وضعیت بهتری نسبت به زنان بودند. نتایج موید تاثیر شغل پرستاری بر کیفیت زندگی پرستاران بود. به نظر می رسد بسترسازی مشارکت های اجتماعی، برنامه ریزی در جهت رفاه بیشتر پرستاران و تعدیل حجم و ساعات کاری می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت زندگی پرستاران باشد.