مقاله کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس ولگاریس: مطالعه ای مورد شاهدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پوست و زیبایی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس ولگاریس: مطالعه ای مورد شاهدی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله پسوریازیس
مقاله مطالعه ی مورد
مقاله شاهدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگرد لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوانی پویان
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: ترابیان سعادت
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پسوریازیس یکی از بیماری های پوستی مزمن و شایع بوده که روی جسم و زندگی بیماران تاثیرگذار است. امروزه کیفیت زندگی، یکی از مهم ترین موضوعات تحقیقات بالینی بوده و بررسی آن به منظور ارزشیابی مداخلات درمانی انجام می شود. هدف از این مطالعه شناخت بهتر ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس ولگاریس می باشد.
روش اجرا: در این مطالعه ی موردشاهدی که در سال ۱۳۹۱ انجام شد، ۱۰۰ بیمار مبتلا به پسوریازیس و ۱۰۰ نفر نیز که بیماری خاصی در آن ها وجود نداشت به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. کیفیت زندگی بیماران با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد کیفیت زندگی (SF-36) مورد ارزیابی قرار گرفت و نمره ی اطاعات به دستامده با استفاده از آزمون های آماری مربع کای و t مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره کلی کیفیت زندگی گروه بیماران مبتلا به پسوریازیس برابر ۶۵٫۵±۱۵٫۵۱ و به طور معناداری از گروه شاهد (۷۸٫۳۱±۱۱٫۹۳) پایین تر بود (۷۸٫۳۱±۱۱٫۹۳) کیفیت زندگی بیماران در همه ابعاد غیر از دو بعد نقش فیزیکی و نقش عاطفی اختلاف معناداری با گروه شاهد داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر نیز بیماران مبتلا به پسوریازیس ولگاریس کاهش قابل توجهی در کیفیت زندگی در مقایسه با گروه شاهد داشتند. لذا توجه ویژه به بیماران و یافتن تدابیری برای مدیریت و بهبود بخشی جنبه های مختلف زندگی بیماران اعم از مادی و روحی ضروری است.