مقاله کیفیت زندگی بیماران فیبرومیالژی مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان بقیه اله (عج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: کیفیت زندگی بیماران فیبرومیالژی مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان بقیه اله (عج)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم فیبرومیالژی
مقاله درد منتشر مزمن
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطیبی عمیدالدین
جناب آقای / سرکار خانم: حلی ساز محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: عاشقان مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الدینی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: لباف سینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سندرم فیبرومیالژی بیماری های مزمن اسکلتی عضلانی با اتیولوژی ناشناخته ای است که با نشانه های اصلی درد منتشر در سراسر بدن و نقاط حساس متعدد شناخته می شود. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی بیماران فیبرومیالژی مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان بقیه الله (عج) می باشد.
مواد و روش ها: بیماران مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی توسط یک پزشک متخصص تحت پرسش های لازم در رابطه با وجود درد منتشر مزمن، احساس خستگی، اختلال خواب، سن، شاخص توده بدنی، میزان تحصیلات و تعداد فرزندان قرار گرفتند. برای بررسی کیفیت زندگی، از تست ۳۶-SF استفاده شد. همچنین برای ارزیابی میزان درد، از معیار اندازه گیری بینایی درد استفاده شد. تشخیص ابتلا به سندرم فیبرومیالژی بر اساس معیارهای تشخیصی American College of Rheumatology (ACR) توسط همان پزشک، صورت پذیرفت.
نتایج: در بررسی انجام شده بر روی ۵۹ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج)، نتایج نشان داد که رابطه آماری معنی داری بین کیفیت زندگی و درد (p= 0.002)، سن بیمار (p= 0.01)، شاخص توده بدنی (p= 0.04) و خشکی صبحگاهی (p= 0.001) وجود دارد. اگر چه، بین میزان تحصیلات و کیفیت زندگی رابطه آماری معنی داری وجود ندارد .(p= 0.09) همچنین با توجه به یافته ها، کیفیت زندگی در تمام اجزاء، به خصوص اجزاء فیزیکی و جسمانی، تحت تاثیر بیماری فیبرومیالژی می باشد.
بحث: با توجه به یافته های مطالعه، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فیبرومیالزی تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل درد منتشر، شاخص توده بدنی، سن بیمار، خشکی صبحگاهی می باشد.