مقاله کیفیت در مطالعات گراندد تئوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: کیفیت در مطالعات گراندد تئوری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت
مقاله گراندد تئوری
مقاله تحقیقات پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صلصالی مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کیفیت مطالعات تحقیقی از جمله تحقیقات کیفی، موضوع مهمی برای کادر بالینی محققینی است که قصد استفاده از تحقیق به منظور استفاده از بهترین شواهد جهت ارایه مراقبت به بیمار را دارند. دستیابی به کیفیت در مطالعات کیفی از جمله گراندد تئوری اتفاقی نبوده و به دنبال رعایت مجموعه ای از شرایط حاصل می شود. این مطالعه، به منظور شناسایی معیارهای مهم در ارزیابی کیفیت مطالعات گراندد تئوری صورت گرفت.
روش: پژوهش حاضر مطالعه ای مروری بود که به دنبال جستجوی منابع الکترونیکی عمومی و اختصاصی و مرور کتب مربوط به روش تحقیق کیفی انجام شد. مقاله حاضر نتیجه بررسی ۱۰ کتاب و ۱۱ مقاله مرتبط با موضوع مطالعه می باشد.
یافته ها: رعایت اصول متدولولوژیک تحقیق از ارکان مهم در دستیابی به کیفیت در مطالعات گراندد تئوری است. توجه به فرایند سیار مطالعه،نمونه گیری تئورتیکال،حساسیت تئورتیکال،مقایسه مداوم ، اشباع تئورتیکال ، تناسب روش شناسی و روش ها و برقراری ارتباط میان تحقیق و بدنه دانش از جمله موارد مهم در دستیابی به کیفیت در مطالعات گراندد تئوری است.
نتیجه گیری: موضوع کیفیت در مطالعات گراندد تئوری موضوع مهمی در تحقیقات کیفی است. محققان گراندد تئوری باید درک کاملی از روش های به کار گرفته در تحقیق داشته باشند و با رعایت پیش فرض های هستی شناسی و معرفت شناسی و الزامات این نوع مطالعات، در جهت ارتقا کیفیت مطالعات گراندد تئوری تلاش کنند.