مقاله کیفیت خواب رانندگان حرفه ای در ایران و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در طب کار از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: کیفیت خواب رانندگان حرفه ای در ایران و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت خواب
مقاله رانندگان حرفه ای
مقاله شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق نیت حقیقی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: جوراب باف مطلق سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: امینیان امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود توسعه حمل و نقل جاده ای در ایران، خطر تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن در دهه های اخیر در حال افزایش است. سالانه بیش از ۲۲ هزار نفر در ایران بر اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند. تعداد زیادی از این تصادفات، ناشی از کیفیت خواب نامناسب رانندگان حرفه ای است. از مهمترین عواقب کیفیت خواب نامطلوب در رانندگان، کاهش میزان کارآیی آنان است. این مطالعه جهت بررسی کیفیت خواب در رانندگان حرفه ای و عوامل موثر بر آن طراحی شده است.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. ۱۵۰۰ نفر از رانندگانی که به کلاس های آموزش رانندگان مراجعه می کردند، انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ای شامل اطلاعات شخصی و شغلی و برای بررسی کیفیت خواب از پرسشنامه پیتزبورگ (PSQI) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمـون های آماری T-test، Chi-square و رگرسیون لجستیک با نرم افزار SPSS11.5 تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی رانندگان ۳۶٫۶۶±۹٫۴ سال و میانگین ساعات کار روزانه ۹٫۳±۲٫۵ بود. حدود ۲۴% رانندگان، سابقه مصرف سیگار را گزارش کردند. ۱۴٫۴% رضایت شغلی نامطلوب داشتند و %۳۰٫۱، به صورت چرخشی رانندگی می کردند. میانگین نمره پیتزبورگ ۵٫۵۷±۲٫۷۵ بوده و %۶۲٫۳، نمره بالاتر از ۵ داشتند. رگرسیون لجستیک نشان داد که مصرف سیگار، رضایت شغلی، کار چرخشی و تعداد ساعات کار در روز مهمترین فاکتورهای موثر بر کیفیت خواب رانندگان می باشند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شیوع کیفیت خواب نامناسب در رانندگان حرفه ای ایران بالاست.