مقاله کیست های ادنتوژنیک حفره دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۳۷۶ تا ۴۰۸ منتشر شده است.
نام: کیست های ادنتوژنیک حفره دهان
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیست های ادنتوژنیک
مقاله کلینیکی
مقاله رادیوگرافی
مقاله هیستوپاتولوژی
مقاله تشخیص افتراقی
مقاله درمان
مقاله پیش آگهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیهیمی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی پیام
جناب آقای / سرکار خانم: کشانی فروز
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آگاهی از خصوصیات مهم کلینیکی، رادیوگرافیک و هیستولوژیک کیست های ادنتوژنیک و تشخیص افتراقی آن ها با یکدیگر و با ضایعات پاتولوژیک دیگر دهان و نیز طرح درمان پیش آگهی آن ها حایز اهمیت فراوان بوده و برای دندان پزشکان الزامی است. بنابراین در این مقاله، کیست های مزبور بر اساس ارتباط کلینیکوپاتولوژیک آن ها با یکدیگر، نه الزاما به ترتیب شیوع، شرح داده می شوند.
شرح مقاله: این مقاله با بررسی کتب ماخذ معتبر و نیز جستجو در مراجع Iran Medex، PubMed، ISI، Google Scholar، Index Copernicus و Scopus طی سال های ۲۰۱۱-۱۹۶۲ با کلید واژه های کیست های ادنتوژنیک، بالینی، رادیوگرافی، هیستوپاتولوژی، تشخیص افتراقی، درمان و پیش آگهی انجام گردیده و مقالات مرتبط جمع آوری شده است.
یافته ها: کیست های ادنتوژنیک، ضایعات پاتولوژیک مهم حفره دهان هستند که برخی از آن ها شایع می باشند. این کیست ها به دو دسته التهابی و رشدی نموی تقسیم می شوند. مهم ترین کیست های التهابی، کیست رادیکولار بوده است که در واقع شایع ترین کیست ادنتوژنیک می باشد و به دنبال التهاب پالپ و پری اپیکال دندان ها ایجاد می گردد. در مرتبه بعدی، کیست دانتی ژور می باشد که خود به دو دسته التهابی و رشدی نموی تقسیم می شوند. در مرتبه سوم، ادنتوژنیک کراتوسیست قرار دارد که به دلیل میزان عود زیاد و پاتوژنز پرولیفراتیو پیدایش آن حایز اهمیت است. بقیه کیست های ادنتوژنیک، اگرچه شایع نمی باشند، اما به دلیل اهمیت تشخیص افتراقی آن ها با کیست های شایع تر ادنتوژنیک، معرفی می گردند.
نتیجه گیری: آگاهی بیشتر دندان پزشکان در مورد کیست های ادنتوژنیک منجر به تشخیص و طرح درمان زود هنگام این ضایعات می شود.