مقاله کیست استخوانی استافنه نوع I در نگاره های رادیوگرافی تهیه شده قبل از درمان ایمپلنت: گزارش مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: کیست استخوانی استافنه نوع I در نگاره های رادیوگرافی تهیه شده قبل از درمان ایمپلنت: گزارش مورد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیست استخوانی
مقاله CBCT
مقاله مندیبل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری پزوه نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی ناصر آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی خوراسگانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری پزوه شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مقاله حاضر به بررسی نقش تشخیصی و تاییدکننده بررسی رادیولوژی بدون نیاز به انجام بررسی هیستوپاتوژیک در تشخیص کیست استخوانی ایدیوپاتیک استافنه قبل از درمان ایمپلنت پرداخته است. بررسی جامع هر گونه ضایعه در نواحی فکین قبل از فرایند ایمپلنت گذاری لازم می باشد. هدف از گزارش مورد حاضر، بیان موردی از تشخیص کیست استافنه در بررسی های قبل از ایمپلنت توسط بررسی مقایسه ای نمای ضایعه در تصاویر رادیوگرافیک تهیه شده با فاصله زمانی یازده ماهه بود.
شرح مورد: خانمی ۷۳ ساله برای تهیه CBCT (Cone beam computed tomography) قبل از درمان ایمپلنت به کلینیک مراجعه کرد. در بررسی تصاویر CBCT رادیولوسنسی با حدود مشخص در ناحیه زاویه مندیبل سمت چپ به ابعاد ۶٫۲´۳٫۱ میلی متر دیده شد. در بررسی پرونده بیمار رادیوگرافی پانورامیکی که یازده ماه قبل تهیه شده بود، نشان دهنده رادیولوسنسی تقریبا با همین ابعاد و در مکان مشابه بود. با توجه به عدم وجود علایم بالینی، وجود لبه های مشخص و عدم تغییر در اندازه رادیولوسنسی با گذشت زمان یازده ماه، احتمال تشخیص کیست استخوانی استافنه مطرح شد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از CBCT، ایمپلنت گذاری بدون نیاز به بررسی های هیستوپاتولوژی و یا جراحی های تهاجمی، در موارد وجود کیست استخوانی استافنه قابل انجام است.