سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا رضوانی – گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،
حسن حداد زاده – دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان،
قباد منصوری – گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،
حمیدرضا خواصی – گروه شیمی، دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده:

ساختار کریستالی کو کریستال کمپلکس نیکل [Ni(phen)2(phen-dione)][Ni(phen)3](PF6)4.CH3CN ،(II) بوسیله کریستالوگرافی اشعه x مشخص شد، این کو کریستال دارای سیستم تری کلینیک با ۲= Z و سیستم بلوری ۱ – P با ( β = ۸۸٫۷۵۶(۱۵)°, ، α=۸۱٫۵۷۵(۱۵)° ، c = 14.0292(11)Å ، b = 8.4364(6) ، a = 28.3692(18) V=4300.1(14) Å۳, γ=۸۸٫۰۳۲(۱)° می باشد. این ساختار بوسیله ۳۹۸۷۴ پراش با R= 0.1298, I>2s(I) معین شد. برهمکنش π-π بین لیگاندهای آروماتیک وجود دارد. این برهم کنش باعث پایداری سلول واحد کو کریستال شده است.