سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا دانشمهر – استادیار دانشگاه تهران
امیر عبدالهی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران مهندسی مکانیک
سعید رهبری منش – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران مهندسی مکانیک
رضا ابیانکی – دانشجوی کارشناسی-دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم کنترل پایداری خودرو با استفاده از به کارگیری دیفرانسیل مکانیکی در خودروهای دیفرانسیل جلو و یا عقب و سودمندی آن مورد تایید قرار گرفته است. اما در این مقاله ایدهای معرفی گردیده که در آن به منظور کاهش تلفات مکانیکی، دو موتور الکتریکی به همراه دو درایو مستقل روی هر یک از چرخ های عقب خودرو نصب گردیده و با استفاده از دیفرانسیل الکتریکی و کاهش و افزایش دور چرخهای محرک (عقب) از طریق سنسور روی فرمان خودرو، بهبود کنترل جهتی خودرو حاصل می شود. در این روش یکی از موتورها ایجاد رانش کرده و دیگری ترمز می گیرد؛ بنابراین نیرویی در راستای طولی ایجاد نمیشود