مقاله کوشش های میرزا کاظم محلاتی در بنیانگذاری داروسازی نوین در ایران عهد ناصری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تاریخ پزشکی از صفحه ۸۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: کوشش های میرزا کاظم محلاتی در بنیانگذاری داروسازی نوین در ایران عهد ناصری
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارالفنون
مقاله عهد ناصری
مقاله داروسازی
مقاله کتاب های درسی
مقاله میرزا کاظم محلاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دارالفنون نخستین مدرسه دولتی در ایران بود که علوم نوین به سبک اروپایی در آن تدریس می شد. این نهاد به منظور هدفمند ساختن تشکیلات علمی – فرهنگی کشور به شیوه اروپایی تاسیس شد تا زمینه ساز توسعه علوم جدید شود اما به دلیل دخالت و نفوذ کشورهای استعماری، هدف و انگیزه ابتدایی تشکیل آن به درستی تامین نگردید.
برخی از محصلین که در این مدرسه پرورش یافتند، بعدها در اشاعه علوم نوین تاثیر به سزایی بر جای گذاردند. میرزاکاظم محلاتی یکی از این دانش آموختگان بود که به عنوان نخستین معلم ایرانی، در کنار معلمین فرنگی، سال ها، داروسازی و علوم طبیعی را در دارالفنون تدریس کرد. وی به مدت چهار دهه با بهره گیری از کتب تالیفی خود و به کارگیری روش های آزمایشگاهی، چندین نسل از داروسازان اولیه کشور را تربیت کرد او برخلاف استاد ایتالیایی خود (مسیو فکتی)، از نظر روش تدریس و عملکرد در دارالفنون مورد تحسین بسیاری بود و تنها پس از فوت او بود که مجددا از معلمین فرنگی برای تدریس این دو رشته در دارالفنون استفاده شد. با توجه به تدریس عملی و آزمایشگاهی میرزا کاظم و تاثیر این روش در انتقال صحیح مفاهیم داروسازی به محصلین و تربیت نخستین نسل های داروسازان جدید در ایران به مدت سی و پنج سال و تالیف کتب داروسازی و شیمی وابسته به طب و داروسازی و همچنین سرپرستی لابراتوار دارالفنون و کنترل داروهای شیمیایی وارداتی به کشور، می توان میرزاکاظم محلاتی را بنیانگذار داروسازی نوین دانست. در این پژوهش برآنیم تا با بهره گیری از منابع و برخی کتب درسی وی، نقش ارزنده میرزا کاظم محلاتی را در شکل گیری داروسازی نوین در ایران عهد ناصری را بررسی و ارزیابی کنیم.