سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید غفاری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مها
محمود پوریوسف – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبدالله حسن زاده قورت تپه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

امنیت غذایی در کنار حفظ محیط زیست به یک موضوع مهم جهانی در دهه های اخیر تبدیل شده است بررسی جنبه های زیست محیطی وپایداری تولید مواد غذایی درجهان امروز که با رشد روزافزون جمعیت مواجه است اهمیت مدیریت کاربردکودهای شیمیایی وعناصرغذایی رانشان می دهد بدین منظور لازم است چالش های جهانی تولید مواد غذایی، حاصل خیزی خاک،حفظ محیط زیست و پایداری تاکید بیشتری شود. افزایش بی رویه جمعیت درجهان وتولیدات کشاورزی جدید که برپایه استفاده ازسوخت های فسیلی ودیگر منابع محدود وغیرقابل تجدید می باشند بهره برداری پیوسته وبدون وقفه ازنهاده های خارجی دردراز مدت ظرفیت تولید درکشاورزی را کاهش داده است مشکلات مربوط به محیط زیست ازجمله موارد مربوط به عملیات کشاورزی همچون غنی سازی، الودگی، جنگل زدایی افت حاصل خیزی خاک به دلیل فرسایش وبهرهبرداری بی رویه ازخاک نگرانی های زیادی را پیش اورده است پایداری مفهومی نیست که به دقت تعریف شده باشد پایداری دارای یک بعد زمانی است وفعالیت های اندکی را میتوان یافت که بدون هیچ محدودیتی پایدارباشد.