سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ژیلا امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
ابوطالب هزارجریبی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی شهابی فر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران
مهدی ذاکری نیا –

چکیده:

کود آبیاری، کاربرد همزمان آب و کود یا همان به کارگیری کود همراه با آبیاری می باشد که موفقیت در این روش مستلزم داشتن دانش جامع وکافی در مواردی از قبیل نوع خاک، روش آبیاری مورد استفاده، کیفیت آب، نوع کودهای در دسترس و اقتصاد عمومی کشاورز می باشد. امروزه این عمل به دلیل داشتن مزایایی چون صرفه جویی در مصرف آب و کود، کاهش هزینه های کود دهی از راه حذف عملیات، افزایش کارآیی مواد مغذی و کاهش آلودگی زیست محیطی باید بیشتر در کشور مورد توجه قرار گیرد. معیار اصلی در انتخاب یک کود، حلالیت، سهل الوصول بودن، میزان آسیب رسانی به سیستم آبیاری و قیمت مواد مغذی مطلوب در آن می باشد. همچنین باید به این مطلب توجه شود که برخی کودها با یکدیگر سازگار نیستند و باید در اختلاطشان مسائل ایمنی را رعایت کرد. روشهای مختلفی برای تزریق و انجام کودآبیاری وجود دارد که در مقاله حاضر به تفصیل بیان خواهد شد. در انتخاب یک تزریق کننده عواملی مانند نوع کود و ماده شیمیایی مورد استفاده، میزان آسیب رسانی کود به تزریق شونده و قابلیت نصب وبهره برداری آسان و… باید لحاظ شود. عوامل متعددی بر عملکرد درست یک تزریق شونده تاثیر دارند که از آن جمله می توان به سرعت و شدت جریان عبوری، فشار مورد نیاز تزریق و مواد سازنده اجزاء تزریق شونده، اشاره کرد. در انواع روشهای آبیاری تکنیک هایی برای رسیدن به کودآبیاری مطلوب وجود دارد. اما به طورکلی میتوان گفت تزریق کود با سرعت ثابت در تمام روشهای آبیاری تاثیر بسزایی در رسیدن به یکنواختی بالایی از آب و کود داشته و با رسیدن به درصد بالایی از یکنواختی پخش آب می توان به یکنواختی بالایی از کود نیز رسید. عمده ترین عوامل تاثیرگذار در یکنواختی پخش آب و کود، تلفیق و اختلاط درست و یکنواخت کود، تغییرات فشار در سیستم، تغییرات شدت جریان سیستم و نوسانات در شدت تزریق می باشد. که در صورت اجتناب از این خطاها می توان به عملکرد مطلوب کودآبیاری و ضریب یکنواختی حداقل ۸۵ % دست یافت.