سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین حسینی مطلق – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز- استادیار گرو
مریم کیانیانی – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز- دانشجو دوره ی
نسرین نظری – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز- دانشجوی دوره

چکیده:

مکانیک کونتمی رفتاری را از سیستم های کوانتمی آشکار می سازد که علارغم غیر قابل فهم نمایان شدن آنها، برای برخی از فناوری جدید اطلاعات الهام بخش و قدرمتند ظاهر می گردند. از آنجا که ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات بوسیله سیستم های فیزیکی انجام میشود ما می توانیم بر پایه چنین فلسفه ای از خواص کوانتمی سیستم های میکروسکپی در ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات استفاده نمائیم بر این اساس کامپیوترهای کوانتمی مطرح می گردند. بیت یک مفهوم محوری و بنیادی در نظریه اطلاعات می باشد سنگ بنای بنیادی نظریه کوانتمی اطلاعات کوانتم بیتها یا کیوبیت ها هستند و به عنوان عناصر اساسی در کامپیوترهای کوانتمی به کار می روند. کیوبیت ها براساس خواص کوانتمی ذاتی خود در اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. طی این مقاله خاصیت کوانتم بیتها یکی از قابلیت های کامپیوترهای کوانتمی تحت عنوان رمزشناسی بررسی می گردد.