سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد معتمد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

چکیده:

زمان کوتاهی است که کواترنر دوره چهارم زمین شناسی در دانش زمین شناسی جای پراهمیتی را اشغالکرده است تا ابتدای قرن حاضر مطالعه سنگها و فسیل ها بخصوص بررسی انچه مربوط به گذشته های دور دست زمین شناسی بوده تمام وقت زمین شناسان را به خود اختصاص میداد در روی نقشه های زمین شناسی ایران حتی تا چند سال پیش کواترنر بدون هیچ گونه مشخصات و توضیحات فقط به رنگ سفید دیده می شود بسیاری از این متخصصین زمان کوتاه کواترنری را در مقابل زمانهای بسیار طولانی گذشته در مقیاس چندین دهها میلیون سال خالی از اهمیت فرض می کردند بهعلاوه امکانات تطابق و زمان بندی زمانهای گذشته خیلی راحت تر در اختیار علاقمندان قرار داشت و فکر می کردند که از نظر منابع معدنی و غیرمعدنی مطالعه زمانهای گذشته مفید تر است و هم اکنون نیز دانشجویان زمین شناسی هم در مورد آب و هوا و تغییرات حیات در زمین در پرمین خیلی اسانتر ازتغییرات شرایط ده هزارسال پیش صحبت می کنند.