مقاله کهن نمونه «آب» و کارکرد آن در اسطوره و حماسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: کهن نمونه «آب» و کارکرد آن در اسطوره و حماسه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کهن نمونه
مقاله ناخودآگاه جمعی
مقاله آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اتونی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از بحث های مهم «دبستان نقد اسطوره شناختی ژرفا» که جایگاهی ویژه در این دبستان (= مکتب) دارد، موضوع «کهن نمونه»ها است. کهن نمونه ها، آن بسته های روانی درون ناخودآگاهی همگانی است، که همه ویژگی های روانی انسان را از دوره باستان تا اکنون، چونان مرده ریگی به ما رسانیده است. یکی از این کهن نمونه ها، که نقشی اساسی در اسطوره ها و حماسه ها دارد و تا به حال به صورت گسترده و فراگیر مورد بررسی قرار نگرفته، کهن نمونه «آب» است. نگارنده در این جستار، بر آن شده است که پس از ذکر مقدمه ای در زمینه کهن نمونه و ناخودآگاهی جمعی، کارکردهای مهم کهن نمونه «آب» را در اسطوره و حماسه به فراخی مورد بررسی و پژوهش قرار دهد. از جمله این کارکردها، نقش «آب» در آفرینش جهان از دیدگاه ملل گوناگون، گذر قهرمان اسطوره ای از آب و تجدید تولد وی، جاودانگی و یا روئین تنی به واسطه آب، تطهیر معنوی انسان و اجسام به میانجی آب، و پیوند آب و مار در اسطوره ها است. در پایان نیز با تکیه بر این کهن نمونه، رمزگشایی ای نو و بی پیشینه در زمینه نقش درفش رستم که به سان و سیمای اژدهاست، به انجام خواهد رسید.