سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سولماز قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

چکیده:

منطقه نهر اعظم در شمال غربی شیراز یکی از مهمترین و با ارزش ترین مناطق این شهر به لحاظ اکولوژیکی، هیدرولوژیکی در شهر شیرازاست. این منطقه با داشتن رودخانه نهراعظم نقش بسزایی در هیدرولوژی، ژئومورفولوژی، خاک شناسی و آب منطقه دارد. با مینا قرار دادن نقشه ۱:۵۰۰۰۰ و استفاده از از روش و سیستم رایج در ایران در محیط نرم افزاری ۹٫۳ARC GIS لایه های اطلاعاتی با هم تلفیق شده و در نهایت نقشه هایTIN شیب، تراکم و جهت آبراه ها رسم شده است سپس با استفاده از مدل های اکولوژیکی مخدوم، انواع کاربری آن مشخص گردیده که توانایی اکولوژی کاربری جنگل داری، در طبقه اول و بدون محدودیت و کاربری کشاورزی و مرتع داری در طبقه یکم تا چهارم در وضعیت مطلوب و پوشش گیاهی بر اساس طبقه بندی زاگرس، پوشش گیاهی بنه و گلابی را برای منطقه از لحاظ طبقه بندی های مختلف مشخص می کند. در نهایت تمهیدات لازم و مکان های مشخص به منظور حفظ خاک از فرسایش و ایجاد سیل بند برای جلوگیری از خطر سیل در منطقه مشخص شده است.