سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد ثامنی کیوانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسرواملش رودسر

چکیده:

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم برموسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار برنحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری درموسسه مذکور قرارگیرد خصوصی سازی روشی است به منظور ارتقای کارایی و بهره وری بنگاه ها ی اقتصادی کشور و ایجاد محیط رقابتی محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی های اجتماعی و سیاسی است تبلور اهمیت آن درابلاغیه مقام معظم رهبری نمایان شده است جهت تحقق مناسب اهداف خصوصی سازی نگرش درتجربیات کشورهای مختلف بسیار رهگشا خواهد و این مقاله با دید توسعه ای به این امر مهم می پردازد گرچه درگذشته تحقیقاتی زیادی درزمینه خصوصی سازی صورت گرفته ولی این تحقیق دریک جمع بندی کلی با مقایسه تطبیقی نشان میدهد از عمده ترین روشهای خصوصی سازی درکشورهای مورد بررسی به صورت مزایده مذاکره بورس فروش سهام ازطریق انواع قراردادهای مدیریتی و …. بوده است.