مقاله کنش و واکنش اعراب مسلمان و طبریان زردشتی سواحل دریای مازندران در قرون نخستین اسلامی (تا پیش از قیام مازیار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مسکویه از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: کنش و واکنش اعراب مسلمان و طبریان زردشتی سواحل دریای مازندران در قرون نخستین اسلامی (تا پیش از قیام مازیار)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعراب مسلمان
مقاله طبرستان
مقاله اسپهبدان
مقاله قرون نخستین اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطف آبادی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حمله و به دنبال آن ورود اعراب به ایران از جمله مهم ترین رخدادهایی است که در تاریخ این سرزمین به وقوع پیوسته است. اعراب در نیل به فتوحات خویش جنگ ها و ستیزه های بسیاری در نقاط مختلف ایران انجام دادند، تا این که نوبت به فتح مناطق شمالی ایران و طبرستان رسید. اما اهالی منطقه تحت رهبری اسپهبدان محلی به مقاومت در برابر لشکرکشی های گاه و بی گاه ایشان برخاستند و از پذیرش اسلام خودداری کردند و بر کیش خود باقی ماندند. این اسلام گریزی و عرب ستیزی بیش از دو قرن – تا ورود علویان به طبرستان – ادامه یافت و ساکنان منطقه بسیاری از مولفه های آیینی و فرهنگی خود – دین، آداب و رسوم و خط و زبان و غیره – را حفظ کردند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اتکاء به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی مقاومت ها و جنبش هایی که در قرون نخستین اسلامی در طبرستان شکل گرفته است بپردازد. یافته های اساسی این پژوهش حاکی از آن است که مقابله ایرانیان طبری در برابر اعراب برای دفاع از هویت، قومیت و خواسته خویش با پنداشتن خود به عنوان جزئی از کل بر پایه تهییج احساسات دینی زردشتی صورت گرفته که تا حدودی به آن رنگ و بوی وطن خواهانه نیز داده است.