مقاله کنش خواندن و انسان شناسی ادبیات: تصویری از اندیشه ولفگانگ آیزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۵۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: کنش خواندن و انسان شناسی ادبیات: تصویری از اندیشه ولفگانگ آیزر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولفگانگ آیزر
مقاله کنش خواندن
مقاله انسان شناسی ادبی
مقاله منطق سه گانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برکت بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ولفگانگ آیزر، متفکر آلمانی، در نیمه دوم قرن بیستم نظریه ای را برای خوانش متن ادبی بسط داد که آفاق تازه ای را در ادراک متون ادبی ایجاد کرد. آیزر با تغییر کانون توجه مطالعات ادبی از نویسنده به خواننده، نخست به شیوه های قرائت متن پرداخت و آنگاه با گسترش بررسی هایش حوزه مطالعات ادبی را فراتر از مرزهای معهود برد و مفهومی به نام «انسان شناسی ادبی» را پدید آورد. مقاله حاضر با تکیه بر سازه های اصلی تفکر آیزر می کوشد تصویری از کلیت این تفکر ارائه کند.