مقاله کندوکاوی در گستره احسان در عهد عتیق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادیان از صفحه ۹۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: کندوکاوی در گستره احسان در عهد عتیق
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیکوکاری
مقاله برگزیدگی یهود
مقاله عهد عتیق
مقاله یهودیت
مقاله اخلاق یهودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاردوست فینی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشیت از خداوند یا عالم غیب و شفقت نسبت به خلق دو عنصر مشترک همه ادیان بزرگ است که هردوی آنها به رها شدن از خودخواهی و خودشیفتگی آدمیان می انجامد. عهد عتیق مجموعه ای است که تحولات اندیشه دینی قوم یهود و برخی از تمدن های حاکم و مجاور آنان را در طول حدود ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح نشان می دهد. این مقاله در جستجوی تبیین و تحلیل آموزه فقهی و اخلاقی احسان (نیک اندیشی و نیکوکاری) در ۳۹ بخش عهد عتیق است و مصادیق آن را – از قبیل احسان به والدین، احسان به سالمندان و بیوه زنان، کارگران، بردگان و … – بررسی و گزارش می کند. همچنین می کوشد به احکام و مقررات فقهی مربوط به آن – از قبیل پرداخت عشریه، رها کردن محصولات و اراضی در سال هفتم برای نیازمندان، بخشیدن همه قرض ها در سال هفتم و … – نیز بپردازد. افزون بر این، در این مقاله می بنیم که آموزه برگزیدگی قوم و سرزمین یهود در کتاب مقدس به نژادپرستی و تبعیض نژادی نسبت به بیگانگان منتهی نمی گردد.