سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین معاضدی – دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری، شرکت رهروان سپهر اندیشه، ایران، ته
محسن طراوت – دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری، شرکت رهروان سپهر اندیشه، ایران، ته
علی معاضدی – دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری، شرکت رهروان سپهر اندیشه، ایران، ته

چکیده:

در این مقاله روشی نوین برای اندازه گیری و نظارت مداوم بر انرژی مصرفی و آب برداشتی توسط یک پمپ الکتریکی، همراه با سامانه کنترل اعتبار، در خصوص مدیریت انرژی و برداشت آب در چاههای کشاورزی پیشنهاد گردیده است. بر اساس این روش، ویژگیهای جریان آب مانند دبی و حجم آب برداشتی از طریق اندازه گیری پارامترهای الکتریکی برق مصرف شده توسط الکتروموتور پمپ، تعیین میشوند. این راهکار ضمن مجتمع سازی امکانات کنتورهای متداول آب و برق در یک تجهیز و همچنین از طریق تخصیص اعتبار به کارت هوشمند مربوط به هر چاه مشخص، مصرف برق و حجم برداشت آب را همزمان کنترل مینماید. در صورت تجاوز از سهمیه مجاز مصرف آب یا برق، این کنتور مقادیر مربوطه را بصورت جداگانه ذخیره نموده و این اطلاعات می تواند مبنایی برای جریمه و یا حتی قطع پمپ الکتریکی باشد. راه حل پیشنهادی تصویر دقیقی از مصرف آب و برق بر مبنای زمان واقعی ارائه میدهد، بنابراین تصمیم گیرندگان را قادر میسازد تا خط مشی صحیحی در مسیر مدیریت و برنامه ریزی منابع آب و انرژی برق اتخاذ نمایند. این کنتور از سال ۱۳۸۶ تاکنون استفاده و آزمایش شده است و میتواند برای مصارف صنعتی و یا کشاورزی در دیگر کشورها بومی سازی و استفاده شود.