سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آزاده بارانی – گروه مهندسی برق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
جواد علمایی – گروه مهندسی برق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده:

در این مقاله، کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوبل در سیستم تبدی انرژی باد با استفاده از شبکه عصبی – فازی اراده شده است. توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی تغذیه دوبل متصل به شبکه های توزیع می باشد. مدل سیتم در محیط نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است که برای مدلسازی انواع پیکربندی ژنراتور القایی معتبر و مناسب است. این مدل استفاده از دستگاه مرجع روتور و کنترل برداری دینامیکی را ممکن می سازد. کنترل کننده شبکه عصبی – فازی برای کانورتر سمت روتور جهت کنترل توان اکتیو و تنظیم ولتاژ توربین بادی با در نظر گرفتن خطای فاز به زمین به کار برده شده است. برای مطالعه عملکرد کنترل کننده، شرایط غیر نرمال مختلف حتی در بدترین مورد در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی عملکرد مناسب کنترل کننده عصبی – فازی و بهبود کیفیت توان و پایداری توربین بادی را تایید می کند.