سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عماد محمدی شاهرخ آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
علی اکبر قره ویسی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله یک میدان نبرد برطبق یک تابع تبدیل مرتبه ی دو به همراه انتگرال گیر و تاخیر زمانی مدل شده است دراینجا منظور ازم یدان نبرد دو گروه از سربازان هستند که برعلیه یکدیگر درحال جنگ می باشند پیشروی یک گروه ازسربازان کنترل شده است برای تمامی شبیه سازی ها دراین مقاله از نرم افزار متلب مورد استفاده قرارگرفته است نتایج شبیه سازی ها به خوبی نشان میدهد که کنترل کننده PID مقاوم عملکرد بدون نقصی رابرای کنترل این پلنت دارا می باشد ضدحمله دشمن بصورت یک سیگنال اغتشاش مدل شد هاست که کنترل کننده درعرض چندثانیه این اثراغتشاشی را از بین میبرد.