سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب رحیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهیار نراقی –

چکیده:

علاوه برناپایداری جانبی یکی ازخطرات عمده ای که کلیه خودروها به ویژه خودروهای شاسی بلند راتهدید م یکند خطر واژگونی می ابدش یک استراتژی هماهنگی براساس منطق فازی برای هماهنگ سازی زیرسیستم های فرمان فعال دیفرانسیل فعال ترمز فعال و میله ضدرول فعال طراحی شده است تحلیل جداگانه روی هریک اززیرسیستم ها بطور مستقل و روی ارتباط متقابل آنها صورت گرفته است استراتژی هماهنگی تلاش می کند تداخل میان زیرسیستم ها و تداخل میان اهداف کنترلی که تعقیب نرخ چرخش شتاب جانبی و حرکت رول خودرو ضمن حفظ شتاب طولی مطلوب راننده می باشد را تاحد امکان برطرف نماید و مصالحه ای میان آنها برقرار سازد زاویه لغزش جانبی و شتاب جانبی به عنوان شاخصهای پایداری جانبی و زاویه رول نرخ رول و انتقال وزن جانبی به عنوان شاخصهای پایداری رول درنظر گرفته شدهاند.