سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رضا ناطقی – دانشکده برق و کامپیوتر- دانشگاه شهید بهشتی- تهران
حسین کاظمی کارگر – دانشکده برق و کامپیوتر- دانشگاه شهید بهشتی- تهران
آرام خدامرادی – دانشکده برق و کامپیوتر- دانشگاه شهید بهشتی- تهران

چکیده:

در این مقاله مطالعه بر روی توربین بادی با مولد سنکرون صورت گرفته است به نحوی که ابتدا مدل دقیقی از رفتار باد ارائه شده و سپس با تحلیل روابط حاکم بر توربینهای بادی سنکرون میزان تاثیر پذیری سیستم ازنوسانات باد و نحوه کنترل سرعت دوران و گشتاور توربین بادی با مولد سنکرون مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرایند با استفاده از یک موتور سنکرون که توسط یک مبدل فرکانسی تغذیه میشود اثر نوسانات باد بهصورت گشتاور مکانیکی به مولد اعمال میشود و سپس برای کاهش نوسانات فوق و بهبود نقطه کار توربین یک مبدل ماتریسی با حلقه کنترلی طراحی شده است. به نحوی که ابتدا، با نمونه برداری از سرعت باد و سرعت دوران روتور نقطه کار بهینه توربین محاسبه شده و با کنترل مبدل ماتریسی علاوه بر کنترل سرعت بهینه روتور و بهبود جذب انرژی، اثر نوسانات باد نیز کاهش داده شده است. در انتها نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزارMatlab مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است