سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا مدیحی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست سواحل، دانشگاه تهران
سینا حسینی فرد –
حسن رنجبر –

چکیده:

گازی که درمحل دفن زباله تولید می شود )LFG( بیش از صد ترکیب مختلف را شامل می گردد، که اکثرآنها آلی هستند.انتشارگازهای متصاعد شده در مرکز دفن زباله علاوه بر آلوده ساختن هوا وخطراحتراق و تاثیر سوء بر سلامت انسان ، به سبب جذبشدن از راه ریشه درختان باعث خشک شدگی و وارد آمدن خسارت کلی به پوشش گیاهی سطحی می شود. همچنین عوارض زیست محیطی مختلفی نظیر تاثیردر تخریب لایه ازن، گرم شدن تدریجی هوا وافزایش پدیده گلخانه ای را نیز به همراه دارد .تجزیه مواد زائد و تولید گاز در محل های دفن یکی از مهمترین مسائلی که در طراحی، اجرا و بهره برداری یک مدفن مهندسی –بهداشتی زباله باید مورد توجه قرار گیرد، که در صورت عدم کنترل می تواند مشکل آفرین شود.در بحث مدیریت مواد زائد جامد ، به بررسی خطرات بهداشتی زباله ، طبقه بندی و تشخیص مواد متشکله زباله، جمع آوری و حمل ونقل زباله ، و روشهای مختلف دفع مواد زائد جامد پرداخته می شود، ولی در این مقاله تمرکز اصلی بر روی کنترل گازهای آلاینده و بررسی اثرات آن است