سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی جهانبخش –
فرهاد تفنگدار –

چکیده:

تستهای NDT یکی از تستهای رایج برروی قطعات مخصوصا با حساسیت بالا می باشد که بصورت غیر مخرب بوده و در مراحل مختلف ساخت برروی قطعات انجام می گیرد کنترل کیفیت این تستها از نظر اطمینان از نتایج ح اصله تاثیر زیادی برروی پروسه تولید و محصول نهایی خواهد داشت درزمینه تمدید عمر هواپیماهای فرسوده دقت و صحت نتایج تاثیر اساسی و عمده برروی نتایج و داده های ارائه شده برای تعیین عوامل تاثیر گذار برفرسوده شدن سازه و نتیجه گیری میزان تمدید عمر سازه های هوایی فرسوده دارد دو روش عمده مورد استفاده در تستهای NDT روش تست مایعات نافذ (FPT,PT و تست ذرات مغناطیسی MPT,PT است که دراین مقاله روشهای کنترل کیفیت این دو روش بمنظور حصول نتایج مورد تایید بر روی قطعات بررسی و ارائه می شود.