سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پوریا دادور – عضو انجمن پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه ش
امید دیانی – استادیار بخش مهندسی علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسلم شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه شهید باهنر کرما
ملیحه مروت – عضو انجمن پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه ش

چکیده:

کوکسیدیاها انگل های پروتوزوایی رایجی هستند. در گذشته بیشتر تولیدکنندگان جوجه های گوشتی کوکسیدیوز را با استفاده از داروهای ضد کوکسیدیال در خوراک طیور، کنترل می کردند، اما این روش با توجه به روند در حال رشد پرنده، نسبت به سلامت خوراک کمتر مطلوب است. امروزه واکسیناسیون با آلوده کردن طیور جوان با یک دوز مشخصی از انگل های کوکسیدیایی زنده انجام می شود. این واکسیناسیون طیور را در برابر بیماری ایمن خواهد کرد. پروبیوتیک (Enterococcus Faeciu) یک جز رایج از میکروب های روده ای انسان ها یا حیوانات است. در این مطالعه با مقایسه اثر افزودن مکمل خوراکی پروبیوتیک (Enterococcus Faeciu) در جیره شامل اثر داروی ضدکوکسیدیوز بر عملکرد جوجه گوشتی، جیره بدون داروی ضدکوکسیدیوز یا واکسن بر عملکرد جوجه گوشتی، جیره حاوی واکسن کوکسیدیایی عملکرد جوجه گوشتی بررسی شده است.