سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرهاد فانی صابری – محقق ارشد -دانشکده مهندسی برق-گروه مهندسی کنترل-دانشگاه علم وصنعت ا
حسین بلندی – دانشیار دانشکده مهندسی برق-دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

یک کنترل کننده ناظر کنترلری است که تنها زمانی عمل می کند که یک پدیده غیرطبیعی در سیستم اتفاق می افتد به عنوان مثال زمانیکه حالتهای سیستم و یا گشتاورهای تولید شده توسط کنترلر دیگراز محدوده مجاز تجاوز کنند کنترل کننده ناظر در سیستم قرارگرفته و مانع از وقوع پدیده هایی نظیر نوسان ناپایداری و اشباع راه اندازها می شود در این مقاله به طراحی یک سیستم ناظر برای کنترل کننده های تطبیقی در سیستمهای رباتیک مشتمل برچند بازو می پردازیم در این سیستم یک مکانیزم تطبیقی به منظور تخمین پارامترهای ناشناخته سیستم درنظر گرفته می شود و سپس پارامترهای تخمین زده شده به کنترل کننده تطبیقی طراحی شده اعمال می شود. اگرخروجی کنترل کننده تطبیقی و با تغییرات حالتهای سیستم پس از اعمال کنترل تطبیقی به آن به دلیل تغییرات شدید در پارامترهایسیستم بی ش از حد مجاز باشد سیستم ناظر بردریافت سیگنال خطا یک کنترل کننده PD را در سیستم جایگزین می کند تا مانع از تغییرات شدید درحالتهای سیستم و اشباع راه اندازها شود.