سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد همائی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکذه مهنذسی صنایع و سیستم ها
سیدنادر شتاب بوشهری –
سیدرضا حجازی –

چکیده:

استدلال فازی به یک روش هوشمند برای کنترل عملکرد ترافیک تبدیل شده است این مقاله سیستم کنترل فازی جدیدی برای کنترل سیگنال یک تقاطع مجزا پیشنهاد می دهد دراین مقاله همچنین اولویت وسایل نقلیه اورژانسی درنظر گرفته شده است این سیستم کنترل سیگنال فازی شامل توابع انتخابگر فاز و ادامه دهنده فاز سبز بصورت فازی است تابع انتخابگر فاز فاز سبز بعدی را تعیین می کند و تابع کنترل کننده ادامه فاز سبز تصمیم میگیرد که آیا فاز سبز جاری ادامه پیدا می کند یا خیر برای ارزیابی کارایی سیستم کنترل فازی پیشنهاد شده از شبیه سازی استفاده شده است سیستم کنترل فازی با سیستم کنترل با زمان از پیش تعیین شده مقایسه شده و بهبود قابل توجهی را نسبت به استراتژی کنترل با زمان از پیش تعیین شده نشان میدهد.