سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی واحدیان خضرلو – دانشگاه تبریز
سید حسین حسینی – دانشگاه تبریز
ابراهیم بابایی – دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله با توسعه مبدل ماتریسی اسپارس، ی ک مبدل ماتریسی، با یک ورودی سه فاز و چند خروجی سه فاز به دست می آوریم. این مبدل به عنوان کنترل کننده توان بین خطی (IPFC) پیاده سازی می شود و به عنوان جایگزینی بر ای اینورترهای منبع ولتاژی مطرح می شود که در لینک DC به همراه یک خازن الکترولی ت حج یم، مواز ی هستند . روابط مربوطه را به دست آورده و محدوده عملکرد IPFC محاسبه می شود. برای IPFC جدید، یک روش کنترلی برمبنای کنترل مد لغزشی ارائه می شود که بهبود یافته روش ارائه شده در مراجع است. روش کنترلی ارائه شده دارای محدوده عملکرد پایدار وسیعتری نسبت به روش موجود در مراجع است .عملکرد IPFCجدید و کنترلر مذکور در نرم افزارPSCAD/EMTDC توسط شبیه سازی ارزیابی می شود.