سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسام عمرانپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده کامپیوتر
همایون موتمنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،گروه مهندسی کامپیوتر،
مارال عباسپور – موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده:

در این مقاله با استفاده از قوانین فازی برای تعیین -اولویت مسیر ها و با محاسبه تعداد وسایل نقلیه منتظر پشت چراغ قرمز با استفاده از اتوماتای سلولی در هر لحظه روشی برای کنترل پویای نور ترافیک در تقاطع ارائه شده است. در بسیاری از مناطق ، دراطراف گذرگاه ها به منظور کنترل و بهینه سازی ، چراغ های راهنمایی نصب شده است. با این حال، در بسیاری از شهرها شبکه جاده ای با دستگاه های تشخیص برای جمع آوری اطلاعات در موردوضعیت ترافیک فعلی در کل شبکه به اندازه کافی مجهز نیست. در همین حال، بسیاری از کارها به منظور توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند انجام شده است، مانند سیستم های هدایت مسیر پویاکه مسیرهای مسافرت مطلوب را ارائه می دهند. بسیاری از مدل های معرفی شده در سال های اخیر با استفاده از زبان ماشین های سلولیبه کنترل ترافیک شهری، مطالعه شبیه سازی ترافیک و بهینه سازیکنترل کننده های چراغ راهنمایی در شهر می پردازند