سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد شجاعی – دانشگاه صنعتی همدان
مهدی خدابنده –

چکیده:

این مقاله به طراحی یک کنترل کننده پیش بین تعمیم یافته برای یک راکتور تانک همزن پیوسته CSTR)می پردازد. غلظت و دمای موادی که درCSTR واکنش می دهند، به حدی مهم است که لازم است همواره مقادیر این پارامترها در مقدار مطلوبی نگه داشته شوند. عملکردCSTR بسیار غیر خطی است، به همین دلیل باید مکانیزم کنترلی طراحی شود که اثرات نامطلوب غیرخطی بودن را در خروجی سیستم حذفنماید. در ابتدا مدل غیرخطیCSTR بدست می آید و برای این مدل خطی کنترل کننده طراحی م یگردد و سپس به سیستم غیر خطی اعمال می گردد. همچنین عکس العمل سیستم غیرخطی به اعمال اغتشاشات و نیز تغییرات نقطه تنظیم بررسی خواهد شد.